ordu-logo
Son Dakika
24 Ocak 2017 Salı

“Adalet yoksa zulüm vardır!”

05 Mart 2016 Cumartesi, 09:01

Gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün tahliyeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve hükümet mensuplarınca eleştirilen Anayasa Mahkemesi’ne Ordu Barosu destek verdi.

 

Baro Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada yargı bağımsızlığına yönelik Anayasa maddelerine ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “…Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” şeklindeki 95. Maddesine vurgu yapılarak yargı kararlarının eleştirilmesinden kaçınılması istendi.

Açıklamada Anayası’nın; “Mahkemelerin bağımsızlığı – Hakimler, görevlerinde bağımsız olduğu; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm vereceği, Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı, Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı, Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği…” şeklindeki 138. Maddesi de hatırlatılarak şöyle denildi;

“Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı, Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı, Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği,

Madde 153 – Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olduğu, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelinen son noktada 78 milyon yurttaş dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak bizler, Anayasamızda ve taraf olduğumuz uluslar arası hukukun kabul gören prensiplerinde belirtildiği üzere; İnsan haklarına dayalı demokrasinin tam olarak işlediği, tarafsızlığından ve bağımsızlığından şüphe duyulmayan mahkemelerin görev yaptığı; kararlarının bağlayıcı olduğu ve saygı duyulduğu, tarafsızlığından ve bağımsızlığından şüphe duyulan, emir veya talimatla hareket eden mahkeme-hakim-savcı varsa hukuk kuralları içinde mücadele edilmesi gerektiği, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamları, gerçek ve tüzelkişilerin uygun davrandığı, bir hukuk devleti Anayasamızın emri, tarihin bize yüklediği görev ve 78 milyonun ortak arzusudur.

Türkiye Cumhuriyeti‘nin 78 milyon vatandaşının yegane ortak paydasının, hukukun üstünlüğü ve adalet olduğunu, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ve güvenilen adaletin milli birlik ve beraberliğin vazgeçilmez şartı olduğunu, Aksi durumun devletimize ve 78 milyona zarar verdiğini, adalet olmadığı yerde zulüm olacağını ve bumerang gibi tüm topluma zarar vereceğini unutmamamız gerekir.” Ordu Hayat

05

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım
ankara escort porno izle porno turk porno eskisehir escort bodrum escort bursa escort bursa escort Samsun Escort Bursa Escort mersinliescortt izmir escort istanbul escort izmir escort ankara escort Samsun Escort konya escort oyuncak hikayesi 4 izle Fethiye Escort porno izle fatsa haberleri eskişehir web tasarım escort ataşehir kuşadası escort