ordu-logo
Son Dakika
19 Ocak 2017 Perşembe
05 Ekim 2016 Çarşamba, 10:04
OĞUZ SELİM YAZICI YAZICI
OĞUZ SELİM YAZICI YAZICI selimoguzyazici@hotmail.com Tüm Yazılar

BEN TARİH BİLMEM…

Ya_amda en dikkat etti_im _ey, uzmanlık gerektiren bir alanda e_er uzman görü_ü ve gerekli kaynak, bilgi, belge varsa uzmanın görü_üne bilime ve belgelere inanmaktır. Bu zaman zaman benim duygusal dü_ünceme, ya da beyin fırtınası içinde geçirdi_im olasılıklara ters dü_ebilir. Ama sonuçta bilgileri, belgeleri objektif uzmanlı_ı ret etmem. Elimden geldi_ince ula_abildi_im, tavsiye edilen tüm kaynakları tararım. Kütüphanemin büyük bir bölümü “Yakın Tarih” diyebilece_imiz 1850 ve sonrasına aittir. Okudu_um kitapların büyük bir kısmı da yakın tarih ve yakın tarih içeren biyografiler ve yakın tarihi anlatan romanlardır. Bu alanda okuyan bilgili biri olabilirim diye dü_ünürüm.
Per_embe Lisesi mezunuyum, KTÜ Giresun E_itim Yüksek Okulunu, Gazi Üniversitesi E_itim Yönetimi Denetimi, Planlaması, Ekonomisi bölümlerini bitirdim. KTÜ Fatih E_itim Fakültesinde E_itim Yönetimi Denetimi, Planlaması, Ekonomisi alanında Yüksek Lisans yaptım. Naçizane altı çocuk romanı ile bir _iir kitabı yazdım. Bunun yanında sayıları bini a_mı_ naçizane yazıların yazarıyım.
Bunları niye yazdım. Okuması yazması _üpheli, okudu_un iki kitabın adını say dedi_inizde “Cin Ali” ile “Pamuk Prenseste” kalacak binlerce insan tarihi, siyaseti, dini, e_itimi, sporu yorumluyor. Asıp kesiyor. Hatta televizyondan dinledi_i sa_lık bilgileri ile “TIP” e_itimine alternatif olabilecek bilgiler üreten bilim adamları bile yeti_iyor. Ö_retmene e_itim-ö_retim ö_reten, takımını dünya _ampiyonu yapmı_ hocalara futbol ö_reten binlerce insan da mevcut. Radyolardan, birinin dizinin dibinde, din ö_renip fetva verenleri de ya_adık. Tereciye tere anlatan, hatta tereciye tere satan dönemlerdeyiz. Tereci “Edep Yahu” demeyi bile nezaketsizlik saydı_ı için bilgi kirlili_i, yalan, yanlı_ bilgilerle kanallarda insan zehirleyenlerden geçilmiyor.
Benim için eroin, esrar satarak insanları zehirleyenlerle, ne oldu_u belirsiz kanallarda dayanaksız ve mesnetsiz kurgulanmı_ hikâyeleri toplumun dengesini bozmak için anlatanların hiçbir farkı yok. _nsanların a_ızlarından çıkan sözlerin, ithamların sahibi, sorumlusu olması gerek. At yalanı seveyim inananı” dü_üncesi ile sallamanın bir bedeli olmalı. Bilim, ilim ancak böyle geli_ir. Ça_da_lık, ke_ifler, icatlar, teknolojiyi üretme bu dü_ünce ile kendini bulur.
Bir olayı, bir tarihsel geçmi_i de_erlendirmek için olayın ya_andı_ı anı, _artları iyi bilmek iyi tahmin etmek gerekir.1400’lü yıllarda ya_anan olayları 2016 _artları ile de_erlendirmek, ele_tirmek ne kadar gereksiz ve yersiz ise 1900’lü yılların ba_larında ya_anan olayları da 2016 _artları ile de_erlendirmek, yermek o kadar yanlı_tır. Eminim ki 2016’da ya_anan olayları 2086’da de_erlendirecek insanların da bu günleri, iyi tahlil etmesi, sosyolojik yapı ba_ta olmak üzere en ince ayrıntıları gözden geçirmesi gerekecektir.
Bu günkü yapılan ele_tiri ve infazlar bu günlerde _stanbul’da ya_ayan insanların “Ah dede.. Ta_ralarda sürünece_ine _stanbul’da 10 dönüm yer tutsaydın ele_tirisine” benziyor. _artlar, imkânlar, bilgi, görgü ve tüm etkenler de_erlendirilmeden.
Ve savunmalar da “Bizim zamanımızda imkân mı vardı? “ diye ba_layan yeti_kin savunmalarına benziyor.
Aslında hepimiz gerçekleri biliriz. Babamın _artları dedemin _artlarından iyiydi, benim _artlarım ise babamın _artlarından iyi. Çocuklarımın _artları ise hem dedelerinin, hem benim _artlarından daha iyi. Geçmi_i sürekli karı_tırarak, bunu savunan ve ele_tiren insanlar gurupları yaratarak bir yere varamayız. Biz bu günlerde daha iyi _eyler yapmak zorundayız. Yeni _arkılar söylemek, yenidünyaya ayak uydurmak, ça_da_lı_ı, bilimi en üst noktasından yakalamak ya_amak gibi. Sanırım en do_al hakkımız da bu.
Ve ben tarihi kendi çapımda iyi bilirim. Ama haddimi de iyi bilirim. Bir tarih uzmanının bilgi ve dokümanlarla sundu_u bilgilere saygıyla e_ilecek, yakamı kapatarak dinleyecek kadar.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım
ankara escort gaziantep escort porno izle porno turk porno eskisehir escort bodrum escort bursa escort bursa escort izmir escort istanbul escort izmir escort ankara escort Samsun Escort konya escort Fethiye Escort porno izle fatsa haberleri eskişehir web tasarım escort ataşehir antalya escort