ordu-logo
Son Dakika
20 Ocak 2017 Cuma
26 Şubat 2016 Cuma, 11:35
ALİ ÖZTÜRK
ALİ ÖZTÜRK aliozturk@hotmail.com Tüm Yazılar

KAMULAŞTIRMA

 

05.05.2001 tarihine kadar devlet kurumları şahıslara ait taşınmazları tespit ettiği bedel üzerinden kamulaştırıyordu. Tespit edilen bedeli uygun bulmayan malikler, Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıp buna  itiraz edebiliyorlardı da…

Ancak, kamulaştırmalardaki gecikmeleri önlemek amacıyla 24.04.2001 tarih 4650 sayılı Kanunla, Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapıldı. Böylece devlet kurumları, özel kişilere ait taşınmazları, bedelini mahkeme kararı ile tespit ederek kamulaştırma hakkına sahip oldular. Mahkemenin kararı kesin olduğundan  itiraz etmek için dava açma  hakkı olmayan mülk sahipleri, ancak  davayı takip ederek bedel tespitine katkıda bulunabilmekteler.

Elbette ki bu, kamulaştırmalardaki gecikmeleri önleyerek devlet kurumlarının projelerinin zamanında gerçekleşmesi bakımdan iyi düşünülmüş ve yerinde bir yasa değişikliğiydi.

Ancak burada, devletin ya da maliklerinin haksızlığa uğramaması bakımından mahkemenin, kamulaştırma bedelini sağlam ve doğru kriterlere göre belirleyip belirlemesi önemlidir.

Nitekim kamulaştırma bedeli tespitleri, tamamen mesnetsiz olabilir de…

Bu bakımdan öncelikle varsa, daha önce kamulaştırılmış emsallerin kamulaştırma bedelleri ile taşınmazlara ait vergi matrahları gibi resmi kriterlerin öncelikle dikkate alınması yerinde olacaktır.

Bu konuya niçin değindiniz derseniz, Eskipazar Karanlık Köy mevkiinde 10 dönümlük bir fındık bahçesinde, ailemden miras kalan 4 dönümlük bir hissem var. TEAŞ, bana ve diğer maliklere hiçbir tebligat yapmadan bu bahçenin ortasında yer alan bir bölümü, 49 m2’sini yüksek gerilim hattı direği dikmek, 2.226 M2’sini de kamu irtifakı olmak üzere Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Karar No- 2015/985, Esas 2015/773 sayılı kararıyla tespit edilen bedele göre kamulaştırmış.

Kendim Ordu dışından ikamet ettiğimden ilgili mahkeme kararı, olaydan haberdar olan Ordu’daki tanıdıklarım tarafından temin edilerek tarafıma gönderildi.

Söz konusu karara göre Eskipazar muhtarının ve diğer mülk sahiplerinden 2 kişinin de bilirkişi olarak katıldığı heyet tarafından, m2’si 43 liradan kamulaştırma bedeli tespit edilmiş.

Muhtar ve diğer mülk sahibi 2 bilirkişi, hangi kriterlere göre bu tespiti yapmışlar, anlamış değilim. Nitekim, arazinin hemen yanından geçen çevre yolu için kamulaştırılan arazilere, geçtiğimiz yıl m2’si 100 ila 110 üzerinden kamulaştırma bedeli ödendiği, malikleri tarafından söylenmekte. Bu, kamulaştırmayı yapan Karayollarına teyit ettirebilir de… Ayrıca, Altınordu Belediyesi tarafından bu arazi için tarafıma, 2015 yılı için m2’si 150 liradan  matrah tespit ederek arazi vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Arazinin kamulaştırılacağı biz maliklerine  tebliğ edilmediğinden bedel tespitinde, ilgili mahkemeye herhangi bir katkıda da bulunma imkanımız da olmadı. Tebliğ edilmiş olsaydı eğer, en azından yukarıda belirttiğim kriterleri mahkeme heyetine hatırlatır, arazi vergisinin de makbuzunu ibraz edebilirdik.

Altınordu Belediyesi sınırları içinde mücavir alanda, konumu itibarıyla artık yerleşim yeri olmuş bu arazinin hemen yanında TOKİ konutları bulunmaktadır. Emsallerinin m2’si de 150-200 liradan satılmaktadır da…

Tam ortasından yüksek gerilim hattının geçmesi nedeniyle geri kalan bölümünün artık yerleşim alanı olarak kullanılması belki de mümkün olmayacak, olsa bile değeri düşecek olan bu arazinin kamulaştırma bedelinin gerçek bedelinden çok daha düşük olması, malikleri olan bizleri daha da mağdur etmiştir. Bedel tespitiyle ilgili mahkeme kararı kesin olduğundan itiraz için dava açma hakkımız da yok…

Tabir caizse , ‘al eline bir kaya, nerene dayarsan daya’ gibi bir durumla karşı karşıyayız, maalesef!

‘Adalet Mülkün  Temelidir’ ilkesini benimsemiş bir hukuk devletinde böyle hiç de adil olmayan durumların olması şaşırtıcı değil midir?

Buradan Eskipazar Muhtarına da sormak isterim; hadi bizim köyle pek ilgimiz yok, bu bakımdan belki de en zayıf halka olarak bizi gördünüz ve yüksek gerilim hattının bahçemizden geçmesinin bir sıkıntı yaratmayacağını düşündüğünüzden de bunun uygun olduğuna dair görüşünüzü bildirdiniz. İyi de, buradaki emsal arazilerinin rayiç bedelinden hiç mi haberdar değilsiniz ki, bilirkişi olarak m2’sine 43 lira gibi değerinden çok düşük bir bedeli mahkemeye bildirdiniz.

Çevre yolu için kamulaştırılan komşu arazilere ödenen kamulaştırma bedelini de mi bilmiyorsunuz? Siz ve diğer bilirkişiler, bu arazi, size ya da köyden birine veya iktidar yanlısı bir kişiye ait olaydı eğer, yine de değerlendirmeniz bu miktarda mı olurdu ki?

İyi ki, üste para isteyecek bir bedel değerlendirmesi yapmamışsınız… Buna da şükür diyelim(!)

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım
ankara escort gaziantep escort porno izle porno turk porno eskisehir escort bodrum escort bursa escort bursa escort izmir escort istanbul escort izmir escort ankara escort Samsun Escort konya escort Fethiye Escort porno izle fatsa haberleri eskişehir web tasarım escort ataşehir antalya escort