ordu-logo
Son Dakika
18 Ocak 2017 Çarşamba
17 Haziran 2016 Cuma, 11:23
OSMAN KAYA
OSMAN KAYA osmankaya@hotmail.com Tüm Yazılar

KİMİN KARNESİ?

Eğitim-öğretim dönemi/yılı sonunda verilen, öğrencinin ders notlarını, devamsızlık bilgilerini, diğer etkinlik ve davranış özelliklerini gösteren belgeye “karne” denir. “Karne”, elbette hangi öğrencininse, o öğrencinin başarılarını veya başarısızlıklarını gösterir. Tüm değerlendirme, o öğrenciyle ilgilidir.
Karneler görünüşte bir öğrencinin bir eğitim-öğretim dönemi/yılı içerisinde neleri, ne kadar başardığıyla ilgilidir. Ancak gerçek bu mudur? Karnedeki başarı veya başarısızlık tek başına öğrencinin midir? Öğrencinin başarısında veya başarısızlığında kendi dışında başka etkenler yok mudur? Elbette vardır.
Öğrencinin başarısında veya başarısızlığında en önemli etkenlerden ilki ailesidir. Aile, yani anne ve baba çocuğunun başarılı olması için kendi üzerine düşeni yapmış mıdır? Bunu sorduğumuzda pek çok anne-baba “” evet” yanıtını verecektir. Çünkü okula giden çocuğuna karşı görevini yapma deyince, çoğu aile, çocuğun giysilerini almak, harçlığını vermek, servisini ayarlamak, olanaklar ölçüsünde kurslara göndermek, okul araç-gereçlerini almak vb. anlamaktadır. Evet, bunlar elbette eğitim-öğretim etkinliği için gerekli olabilir. Ancak, yeterli değildir, işin özü değildir.
Çocuğun okuluna veli kaç kez gitmiştir? Veli, çocuğun okul yöneticilerini, sınıf öğretmenini ve diğer öğretmenlerini tanıyor mu? Veli, bunlarla, öğrenciyle ilgili görüşmeleri düzenli olarak yapmış mıdır? Özellikle öğrenciyle ilgili sorunlar varsa (devamsızlık, başarısızlık, disiplin vd.) veli, bu sorunların çözümü için gereken çabaları göstermiş ve eğitimcilerin önerileri doğrultusunda önlemler almış mıdır?
Yukarıdakilerin yanı sıra, öğrencinin ders başarısının yanında, sosyal-kültürel etkinliklere katılması, okuma alışkanlığı kazanması, sporla, sanatla ilgilenmesi, yani hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak sağlıklı yetişmesi için gereken yönlendirmeler aile tarafından yapılmış mıdır? Evet, aileler, öğrencinin karnesi aynı zamanda sizin karnenizdir.
Öğrencinin başarısında/başarısızlığında etken olan öğelerden biri de arkadaş çevresidir. Her öğrenci, bir diğer öğrencinin arkadaşıdır. Bir öğrencinin genelde çok sık görüştüğü arkadaşları vardır. Bunlar okul içinden olabileceği gibi değişik çevrelerden de olabilir. Arkadaşları, bir öğrenciyi okul başarısını olumsuz etkileyecek davranışlara yöneltiyorsa öğrencinin geleceğine zarar veriyorlar, demektir. Kimi arkadaşlar ise, öğrenciyi başarıya, sanata, spora yönlendirir. Alınan karneler, aynı zamanda bu arkadaşların da karnesidir?
Karnelerde elbette öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin de rolü vardır. Başarılar sahiplenilmeli, başarısızlıklar da sorgulanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Öğrenci karnesi, süreçteki herkesin karnesidir.
Tüm bunların yanında, öğrencinin karşılaştığı ve yanlış kullandığı çeldiriciler de “karne” den sorumludur. Düzeysiz televizyon programları izleme, internette oyun vb. uğraşlarla zaman geçirme, cep telefonuyla gereğinden fazla oyalanma, vb. davranışlar da öğrencinin “karne”sine etkisi olan öğelerdir.
Ailelerin “karne” belgesini, özellikle başarısızlıkları yansıtıyorsa, önemsemeyip çocuklarına her zamankinden daha anlayışlı ve sevgi dolu olmalarını öneririm. Olumsuz olan karnelere bakarak öğrencinin uyarılması, kötülenmesi, dışlanması çok yanlıştır. Yapılacak olan rehberlik ve ilerdeki sürece yönelik önlemler almaktır. Öğrenci başarısını da başarısızlığını da abartmamak gerekir. Bir dönem başarılı olan, gelecek dönemde başarısız olabilir. Bunun tersi de söz konusudur. ”Karne” öğrencinin eğitim-öğretim sürecindeki herkesin karnesidir. “Karne” ye bir de bu gözle bakalım.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım
ankara escort gaziantep escort porno izle porno turk porno eskisehir escort bodrum escort bursa escort bursa escort izmir escort istanbul escort izmir escort ankara escort Samsun Escort Fethiye Escort porno izle fatsa haberleri escort ataşehir antalya escort