ordu-logo
Son Dakika
04 Aralık 2016 Pazar
Layout 1Layout 1
03 Kasım 2016 Perşembe, 11:13
OĞUZ SELİM YAZICI YAZICI
OĞUZ SELİM YAZICI YAZICI selimoguzyazici@hotmail.com Tüm Yazılar

TARİHTE ERKEK VE KADIN…

İnsanlığın ortaya çıkışından tarım toplumuna geçiş dönemine kadar kadın ile erkek arasındaki ilişki güç ilişkisine dayanan bir ayırımı içeriyordu. İlkel insan sabahtan akşama kadar yabani koyunları, kuşları avlıyor karnını doyuruyor sınırsız kaynaklarda birincil ihtiyacı olan açlık sorununu çözerek yaşıyordu. Ne zaman ki insan tarım toplumuna ve dolayısı ile yerleşik düzene geçişi başlattı, kadın-erkek arasında erkek üstünlüğüne dayalı ve bu üstünlüğü her geçen gün pekiştiren bir yapılaşma başlamış oldu.
Tarih boyunca farklı topluluklarda yaşayan insanlar farklı hiyerarşiler benimsediler. Günümüzde bazı milletler için çok önemli olan ırk, ortaçağda Müslümanlar için önemsiz bir ayrıntıydı. Kast sistemi Hindistan için bir ölüm kalım meselesiyken, modern Avrupa’da çok saçma görülen, söz konusu bile edilemeyecek bir uygulamaydı.
Toplumların tümünde bilinen ve en önemli yere sahip olan hiyerarşi ise CİNSİYET HIYARARŞİ siydi. İnsanlar her toplumda, her yerde kendilerini kadınlar ve erkekler olarak ayırdılar.. Toplumların hepsinde yaşanan ortak nokta erkeklerin kadınlardan daha üstün, daha iyi durumda olmasıydı.
Çin’de MÖ 1200’lü yıllardan kalan bir yazıtta, Bir kadının şanslı mı, şanssız mı olacağı şu ifadelerle belirtilmişti. “Erkek çocuk doğurursa şanslı, kız çocuk doğurursa şanssız.” Çin halk Cumhuriyeti’nin “tek çocuk” politikasını uygulamaya soktuğu üç bin yıl sonra bile Çinli bir ailenin kız çocuğunun olması şansızlık, erkek çocuğunun olması ise şans olarak görülebiliyor. Bu durum eski yıllarda ise bu gün gözüyle anlatılamayacak uygulamalara sebep oluyordu. Aileler kız çocukları doğduğunda ya öldürüyor ya da terk ederek erkek çocuk şanslarını saklı tutuyorlardı.
Çoğu toplumlarda kadınlar erkeklerin malıydı. Kadın üzerinde babaları, erkek kardeşleri ve kocaları hak sahibiydi. Yani kadın baba, erkek kardeş, kocalarının mülkiyetiydi. Çoğu zaman bir başka erkek bedelini ödeyerek bu mülkiyetin el değiştirmesini sağlayabiliyordu. Eski İbranilerde bulunan bir lahitte; Bir adam sahibi olmayan bir bakireyle karşılaşır ve onu ele geçirirse, kadını ele geçiren, kadının babasına veya kardeşine 50 şekel değerinde gümüş vererek O’nun mülkiyetini alabilirdi. ( Deuteronomu, 22:28-29)
MÖ 5.yy demokratik Atina Cumhuriyetinde kadının bağımsız bir yasal statüsü yoktu. Bazı istisnalar hariç iyi bir eğitimden yararlanamaz, iş kuramaz, felsefi tartışmalara katılamazdı.
Zaman içinde kadının toplumdaki yerini pekiştirmesi, yapılan mücadeleler, zihinsel aktivitelerde kadının –erkeklere olan üstünlüğü kadının toplumda yerini pekiştirmesine yardımcı oldu. Toplumların insanlığın ortaya çıktığı ilk devirlerden bu yana geliştirdikleri kadın imajını yıkmak ise günümüzde de hala mümkün kılınmadı. Toplumun ilk dönemlerinden gelen avlanma, toprak sürme, taşıma, kaldırma vb kas kuvveti isteyen işlerin zaman içinde erkekleri kadından daha önemli kıldığı, erkeklerin gıda üretimi kontrolünü ele geçirdiği bununda zaman içinde yaşama erkeklerin kadınlara olan üstünlükleri şeklinde siyasi bir nüfuz olarak yansıdığı ve bir davranış-zihniyet olarak yerleştiği söylenebilir.
Güç deyince akla ilk gelen kas gücü olmasına rağmen kadınların erkeklere olan üstünlükleri ise göz ardı edilmiştir. Kadınlar erkeklerden daha çok açlığa, hastalığa, yorgunluğa dayanabilirler. Sezgileri her zaman erkeklerden daha güçlü olmuştur. Doğurma yetisi kadınındır. Modern toplumlardan beklenen, kadın-erkek türünün kendi içindeki görev paylaşımının güç zincirinden hareketle, kaba kuvvetten hareketle belirlenmesinden çok zihinsel ve sosyal becerilerle belirlenmesi olacaktır.
Kadınlar kendi ayakları ile bir kapana girmezlerse erkeklerin kadınları fiziksel güçlerinden dolayı bir baskı altında tutması, fiziksel gücü zihinsel ve sosyal alanlara yayması hiç te kolay olmayacaktır. Toplumun gelişmesi fiziksel güç ile değil zihinsel güç ve bunun sosyal alanlara yayılması ile mümkündür.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım paykasa
gaziantep escort porno izle bursa escort bursa escort izmir escort Bursa Escort Samsun Escort mersinliescortt istanbul escort izmir escort ankara escort Samsun Escort Fethiye Escort porno izle